Ostatní služby

Plochy pro providery

Výšková budova BEA campusu Olomouc nabízí providerům pronájem místa pro umístění technologií radiového spojení. Jedná se o střešní plochu v nejvyšším 20. nadzemním podlaží, ve výšce 79m, s přímým výhledem na centrum města. Nejvyšší budova v Olomouci dává jedinečnou příležitost pro realizaci nejen dálkových páteřních spojů, ale i krátkých radiových spojení, s přímou dostupností optických vláken. Po celém obvodu střechy je upevněna centrální horizontální konzole s osazenými vertikálními prvky pro umístění jednotlivých klientských anténních zařízení a prvků v požadovaném směru.

Pro umístění technologií je využíváno housingové centrum, které zabezpečuje:

  • nepřetržité chlazení,
  • zdroj UPS a dieselagregát,
  • požární zabezpečení formou SHZ,
  • bezpečnostní přístup,
  • kamerový dohled,
  • fyzickou ostrahu objektu.

Regionální centrum Olomouc nabízí stožáry pro umístění anténních zařízení a technické zázemí ve 20. nadpodlaží budovy. Prostory jsou chráněny elektronickým požárním systémem, bezpečnostními prvky a fyzickou ostrahou. Recepce dostupná 24/7 zajišťuje řízený přístup k Vašim technologiím.

Facility management

Nabízíme komplexní služby v rámci facility managementu a správy a údržby administrativních budov.

Poradenství

  • školení BOZP a PO,
  • poradenství při výstavbě a rekonstrukcích – úzká spolupráce s investorem během stavby,
  • optimální uspořádání prostor (space management),
  • poradenství v oblasti řízení energií.